Portrét a kontakt

Miroslav Sychra se narodil ve Svitavách, kde žije a podniká jako OSVČ v oboru fotografické práce a vydavatelská činnost.

V posledních letech se věnuje převážně tvorbě komerčních tiskovin, kalendářů stolních a nástěnných ze Svitav, Moravské Třebové, Bystrého, Poličky a Litomyšle.

Také realizuje velkoplošné fotografie do interiérů s tématikou ať už snímků architektury již zmíněných měst, nebo přírodních krás a detailů, nebo moderních zátiší.

Více než 30 let se průběžně věnuje tvorbě koncipovaných zátiší s víceméně abstraktní tématikou s důrazem především na kompozici, světlo a estetickou stránku, rovněž využívaných na výzdobu interiérů, ať už soukromých nebo veřejných. Tato zátiší naposledy vystavil v roce 2010 v několika městech na výstavách.

Při vydavatelské činnosti spolupracuje se svitavskou firmou DTP Centrum a s poličskou Tiskárna Polička.

Pro nedostatek místa není možno ukázat všechny oblasti, nabízí se vám výběr toho nejdůležitějšího.

Od roku 2016 vyučuje fotografii na Střední zahradnické a technické škole na výtvarném oboru v Litomyšli.

Kontakt

Miroslav Sychra
Pavlovova 8
568 02 Svitavy

E-mail: m.sychra@fotosychra.cz
WWW: http://www.fotosychra.cz